Bidang Mutasi Kepegawaian

PROFILE KEPALA BIDANG MUTASI

NAMA                       : KUSAIFUDDIN, S.Pd

NIP                            : 19680101 200701 1 013

Pangkat/Gol.             : Penata Tk. I (III/d)

Tempat/Tgl. Lahir     : Durian Kawan, 01 Januari 1968

JABATAN                  : Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian

 

 

KAMI BKPSDM ACEH SELATAN SIAP MELAYANI ANDA DENGAN SEPENUH HATI
<