Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian

PROFIL KASUBBID. KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN

NAMA                       : FITRIANI, SE

NIP                            : 19660221 200312 2 001

Pangkat/Gol.             : Penata Tk. I (III/d)

Tempat/Tgl. Lahir     : Sabang, 21 Februari 1966

JABATAN                  : Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian

KAMI BKPSDM ACEH SELATAN SIAP MELAYANI ANDA DENGAN SEPENUH HATI
<