Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan

PROFIL KASUBBID. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NAMA                       : ALAMSUDDIN

NIP                            : 19631014 198809 1 003

Pangkat/Gol.             : Penata Tk. I (III/d)

Tempat/Tgl. Lahir     : Tapaktuan, 14 Oktober 1963

JABATAN                  : Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan

 

 

KAMI BKPSDM ACEH SELATAN SIAP MELAYANI ANDA DENGAN SEPENUH HATI
<