Sub Bidang Pengembangan Pegawai

PROFIL KASUBBID. PENGEMBANGAN PEGAWAI

NAMA                       : MUSLIADI, SE

NIP                            : 19800105 201001 1 008

Pangkat/Gol.             : Penata (III/c)

Tempat/Tgl. Lahir     : Ladang Tuha, 05 Januari 1980

JABATAN                  : Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai

KAMI BKPSDM ACEH SELATAN SIAP MELAYANI ANDA DENGAN SEPENUH HATI
<