Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

PROFILE KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN

NAMA                       : SOFIA NUR FARIDA, SH

NIP                            : 19810402 200904 2 003

Pangkat/Gol.             : Penata Tk. I (III/d)

Tempat/Tgl. Lahir     : Surakarta, 02 April 1981

JABATAN                  : Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

 

KAMI BKPSDM ACEH SELATAN SIAP MELAYANI ANDA DENGAN SEPENUH HATI
<