Bidang Mutasi Kepegawaian

PROFILE KEPALA BIDANG MUTASI

NAMA                       : FITRIANI, SE

NIP                            : 19660221 200312 2 001

Pangkat/Gol.             : Pembina (IV/a) (IV/a)

Tempat/Tgl. Lahir     : Sabang, 21 Februari 1966

JABATAN                  : Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian

 

 

KAMI BKPSDM ACEH SELATAN SIAP MELAYANI ANDA DENGAN SEPENUH HATI
<