Sub Bidang Pengangkatan dan Penempatan

PROFILE KEPALA SUB BIDANG PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

NAMA                       : SUDIRMAN, S.IP

NIP                            : 197001012007011015

Pangkat/Gol.             : Penata (III/c)

Tempat/Tgl. Lahir     : Aceh Selatan, 01-01-1970

JABATAN                  : Kepala Sub Bidang Pengangkatan dan Penempatan

KAMI BKPSDM ACEH SELATAN SIAP MELAYANI ANDA DENGAN SEPENUH HATI
<