Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

PROFILE KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NAMA                       : ARITA TAIB, SE.,MM

NIP                            : 19740526 200904 1 001

Pangkat/Gol.             : Penata Tk. I (III/d)

Tempat/Tgl. Lahir     : Pante Geulima, 26 Mei 1974

JABATAN                  : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

KAMI BKPSDM ACEH SELATAN SIAP MELAYANI ANDA DENGAN SEPENUH HATI
<